Impressum

2014. Květen 27.
<< Zpět k tématům

Právní informace

Provozovatel:     Big Carp Baits Czech, s.r.o.

                        Polní 733/20, 408 01 Rumburk


© Copyright 2016 Big Carp Baits Czech, s.r.o.
 
Provozovatel Vás tímto opravňuje používat zde zveřejněné informace výhradneě pro Vaše osobní, nikoli pro komerční, použití. Materiály které se nacházejí na této webové stránce nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat nebo vystavovat v síťovém prostředí.

Provozovatel může obsah této webové stránky kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Provozovatel v žádném případě není zodpovědný za žádné příme či nepřímé škody způsobené poskytnutím nebo neposkytnutím informací a služieb na této webové stránce.

Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah webových servrů třetích stran, na které existují propojení z této webové stránky.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

 

 


 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte se pro získání rybářských triků, tipů, aby jste byli vždy připraveni...